Kondolencje

„Prawdziwi podróżnicy to ci tylko, którzy wyruszają aby wyruszyć”

Charles Baudelaire
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Bogusława Rzyskiego
Prezesa Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
Brakować nam będzie jego pogody ducha, pasji oraz wiedzy, którą
zawsze dzielił się z innymi.
Członkom rodziny oraz najbliższym pragniemy złożyć szczere kondolencje.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego
Wydział Promocji i Rozwoju