Muzyczny hołd dla Powstańców Wielkopolskich

Wczorajszy koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego był godnym uczczeniem 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie.

Licznie zgromadzona w gnieźnieńskiej katedrze publiczność miała wyjątkową okazję wysłuchać wspaniałego koncertu młodych wykonawców muzyki klasycznej z Poznania pod kierownictwem dyrygenta Jacka Sykulskiego, a także mini koncertu gnieźnieńskiego Chóru Mieszanego Metrum pod dyrekcją Jarosława Krenza. Patronat nad koncertem sprawował prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.

Otwierając koncert starosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił ogromną wagę Powstania Wielkopolskiego. Dla nas Wielkopolan, 28 grudnia, to jest szczególna rocznica. Nie tylko dlatego, że wielu z nas jest potomkami powstańców, którzy walczyli o wolność tej części kraju. Jest to szczególny region państwa – bo tu powstała Polska. Nie wolno nam o tym zapominać. Nie było im łatwo rozpocząć w 1918 roku walkę o wolną Polskę, którą nosili w sercach przez lata zaborów. My jesteśmy spadkobiercami, tego jedynego w historii naszego kraju, zwycięskiego zrywu powstańczego. Tę rocznicę powinniśmy upowszechniać na terenie całego kraju. Starosto Powiatowe już od kilku lat podejmuje liczne działania mające na celu oddanie hołdu tym, którzy walczyli również o naszą wolność. Ten koncert świadczy o naszym polskim duchu, o naszej państwowości, o naszych korzeniach.

Następnie młodzi wykonawcy Poznańskiego Chóru Chłopięcego zaprosili gnieźnian w muzyczną podróż poprzez różne muzyczne epoki oraz style. W trakcie koncertu poznańscy chórzyści wykonali m.in. najstarszą polską pieśń religijną Bogurodzicę, modlitwę Gdy dziatki idą spać oraz utwory Mikołaja Zieleńskiego i Leonarda Schredera. Nie zabrakło również utworów ikony europejskiego baroku Jana Sebastiana Bacha oraz dzieł świata muzyki współczesnej - utworów dyrektora Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jacka Sykulskiego oraz Zbigniewa Preisnera. W drugiej części koncertu młodzi śpiewacy uraczyli gnieźnian kolędami z różnych stron Europy. Usłyszeliśmy m.in. kolędy hiszpańskie, francuskie, czeskie, niemieckie i oczywiście polskie.

Wczorajszą uroczystość uświetnił również występ gnieźnieńskiego Chóru Mieszanego Metrum. Kierowany przez Jarosława Krenza Chór wykonał w niekonwencjonalnej aranżacji kilka kolęd, m.in. „Cicha noc” oraz „Anioł pasterzom mówił”.

Koncert był doskonałym kulturalnym zamknięciem 2010 roku.


Koncert odbył się pod patronatem starosty gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego

Gnieźnieński Chór Mieszany Metrum pod kierownictwem Jarosława Krenza

Gnieźnianie licznie przybyli na koncert upamiętniający 92. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego


Poznański Chór Chłopięcy