IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

IV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
27 stycznia 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  8. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  9. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
  10. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.