Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

To już trzy lata funkcjonowania PI FE w Gnieźnie

Dnia 8 lutego 2011 roku minęły trzy lata od momentu podpisania przez Powiat Gnieźnieński porozumienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Punkt Informacyjny podlega od początku funkcjonowania pod Wydział Promocji i Rozwoju.

Po trzech latach działalności Gnieźnieński Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich utrzymuje nadal wysokie drugie miejsce w rankingu wszystkich lokalnych Punktów Informacyjnych w całym województwie wielkopolskim pod względem liczby przeprowadzonych konsultacji.Od początku działalności w PI FE zarejestrowano 2816 konsultacji, w większości osobistych - w siedzibie Punktu, ale także telefonicznych i e-mailowych.
Po poradę, z jakiego programu należy skorzystać i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie dla swojej działalności, zgłaszają się głównie przedsiębiorcy, ale również osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu itp.
W PI FE pracują konsultantki, których wiedza co pół roku jest weryfikowana i potwierdzana certyfikatem wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Oprócz sukcesów gnieźnieńskich przedsiębiorców, którzy miedzy innymi dzięki działalności informacyjnej pracowników Punktu, podpisali umowy na dofinansowanie, region gnieźnieński zyskał konkretne wymierne efekty w postaci pozyskanych środków unijnych. Punkt Informacyjny FE służył również pomocą w zakresie udzielania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla projektów przygotowywanych przez Powiat Gnieźnieński, m.in. w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 6.1 Turystyka z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013. Projekt pt .: Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” został wybrany do dofinansowania, czy też konkursu ogłoszonego dla Działania 6.1 schemat II Promocja i informacja turystyczna. Projekt Pt: „ Tu powstała Polska”. Projekt ten zajął I miejsce na liście rankingowej i uzyskał dofinasowanie.
W ramach działalności informacyjno-promocyjnej, konsultantki prezentowały możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji, imprez plenerowych. W 2010 roku konsultantki PIFE wzięły m.in. udział w imprezie plenerowej, która odbyła się w Niechanowie. W ramach dożynek Powiatowo-Gminnych w Niechanowie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zorganizował Miasteczko Pełne Gwiazd, na którym uczestnicy dożynek mogli zaczerpnąć informacji na temat Funduszy Europejskich oraz skorzystać z materiałów informacyjno-promocyjnych. Dzieci natomiast mogły bawić się wraz z rodzicami w kalambury, układać flagę europejską oraz malować farbami.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, w ciągu trzech lat działalności, organizował również różnego rodzaju przedsięwzięcia takie jak: szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, wystawę, na której widniały projekty dofinansowane z funduszy unijnych, konkursy plastyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz „Lekcje europejskie” w wybranych szkołach w ramach konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”. W grudniu 2010 roku Radio Gniezno wyemitowało spot reklamowy dotyczący oferty Punktu Informacyjnego FE z zaproszeniem na bezpłatne konsultacje.
Pracownice PI FE przygotowywały również materiały informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich oraz o ofercie PI FE, które ukazywały się w regionalnych i lokalnych mass mediach, jak również były przesyłane do jednostek samorządu terytorialnego. Umieszczały także informacje z ważniejszych imprez i wydarzeń na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
W ciągu trzech lat działalności Punktu Informacyjnego FE konsultantki opracowywały również artykuły do Monitora Wielkopolskiego jako dodatku do Gazety Wyborczej oraz Głosu Wielkopolskiego. Artykuły te dotyczyły przedsiębiorców oraz instytucji, którzy wnioskowali o dofinansowanie w ramach WRPO i z pozytywnym skutkiem pozyskali środki.

Przypomnijmy, w PI FE w Gnieźnie można uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych. W Punkcie można również uzyskać informacje o przebiegu rozliczania (etapy, procedury, wymagane dokumenty) oraz o zasadach kontroli projektów, a także informacje o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo- księgowych oraz wymogach formalnych wniosków o płatność.

Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Rynek 10/1
62-200 GNIEZNO
tel.: 061 425 02 90
faks: 061 426 45 34
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl2011-02-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373494

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno