Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 1 marca 2011 roku w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono stypendia wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

Stypendia przyznano za najlepsze wyniki z poszczególnych przedmiotów nauczania. Wręczenia stypendiów dokonali Starosta Gnieźnieński Pan Dariusz Pilak oraz Wicestarosta Gnieźnieński Pan Robert Andrzejewski. Stypendiami objęto 114 uczniów z 12 Szkół z Zespołem Szkół Muzycznych włącznie. Wyróżnieni uczniowie będą otrzymywali przez pięć miesiecy 130,00 zł brutto. Łącznie na wspomniane stypendia Powiat Gnieźnieński przeznaczył kwotę 74 100,00 zł brutto. Wspomniane stypendia są przyznawane dwa razy w roku.