Terenowy Punkt Paszportowy

Od dnia 7 marca b.r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Pawła II 9/10 funkcjonuje Terenowy Punkt Paszportowy.

Dotychczas znajdował się w budynku przy ul. Kościuszki 7.
Obsługa petentów dostosowana jest do pracy urzędu.
Petenci przyjmowani są w poniedziałki w godz. od 10.00 do 16.45, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 14.45.
Terenowy Punkt Paszportowy obsługuje mieszkańców czterech powiatów.