III Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury

Podczas konferencji prasowej 21 marca 2011 roku Starosta Dariusz Pilak zapowiedział III Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury .Otwarcie festiwalu nastąpi 28 marca 2011 i potrwa do 1 kwietnia 2011.

Pierwszy Gnieźnieński Festiwali Nauki i Kultury odbył się w marcu 2009r. Jego inicjatorem i koordynatorem jest Ewa Ortarzewska, nauczyciel języka polskiego i doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego powiatu gnieźnieńskiego.

Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury to wkład środowiska naukowego i kulturalnego w wychowanie myślącego i wrażliwego społeczeństwa. Działania festiwalowe skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale również mieszkańców Gniezna i okolic. Mając świadomość, że od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie, zrozumienie przez młodzież świata i umiejętność działania w nim, organizatorzy przygotowują bogatą ofertę spotkań o różnym charakterze. Imprezy festiwalowe mają w przystępny sposób ukazać przydatność wiedzy oraz korzyści, jakie można uzyskać dzięki właściwemu jej wykorzystaniu.

Dni Festiwalu to niepowtarzalna okazja by zapoznać się z dorobkiem naukowym z najróżniejszych dziedzin, poszerzyć wiedzę na temat specjalistycznych zagadnień, wziąć udział w różnorodnych prezentacjach, warsztatach, laboratoriach, a także zrelaksować się obcując ze sztuką na wystawach plastycznych oraz koncertach.

Cele Festiwalu: Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury to 5 dni, w trakcie których odbywa się szereg imprez, przygotowanych przez placówki naukowe, edukacyjne i kulturalne miasta i powiatu. Wstęp na wszystkie spotkania festiwalowe jest bezpłatny. Młodzieży ze szkół spoza Gniezna organizatorzy zapewniają bezpłatny dowóz autokarami.

Współorganizatorzy i podmioty wspierające: