Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego

Dnia 15 marca 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Powiatu Gnieźnieńskiego.

W obradach uczestniczyli:
Gospodarz spotkania: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz jego z-ca Robert Andrzejewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli wszyscy włodarze Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego a miasto Gniezno reprezentował sekretarz. Obrady otworzył Starosta Powiatu Dariusz Pilak. W przemowie wskazał ,że konwent jest początkiem drogi do nowej, zwartej współpracy między powiatem a gminami w regionie. Wskazał na konieczność wymiany poglądów, stanowisk oraz planów w sprawach dotyczących całego terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Starosta podkreślił solidarną odpowiedzialność za rozwój regionu. W czasie spotkania przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia: Na zakończenie spotkania starosta Dariusz Pilak podziękował wszystkim za przybycie na obrady i wyraził nadzieję na dalszą owocną i pożyteczną dla mieszkańców współpracę między wszystkimi instytucjami samorządowymi w Powiecie Gnieźnieńskim.