Nadzwyczajna VII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem grupy Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zwołuję nadzwyczajną VII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sesja odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.
NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
14 kwietnia 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wystąpienie przedstawicieli dyrekcji i grona pedagogicznego ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH im. JANUSZA KORCZAKA w GNIEŹNIE
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie: utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gnieźnie
 6. Wolne głosy i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.
      Przewodniczący Rady Powiatu

      Zdzisław Kujawa