Bezpieczny Powiat

W dniu 31 marca 2011 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „ BEZPIECZNY POWIAT „

Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu , adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii . W programie wskazano obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji oraz wskazano partnerów do współpracy / współwykonawców / w realizacji Programu, a także terminy realizacji działań . Głównie są to policja , inspekcje i straże funkcjonujące na terenie naszego powiatu oraz powiatowe jednostki organizacyjne jak: oraz Starostwo Powiatowe, samorządy miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego .

Finansowanie realizacji Programu będzie ze środków budżetowych partnerów wskazanych do współpracy / współwykonawców/ przy realizacji tego Programu , czyli budżetów policji , straży , inspekcji i powiatowych jednostek organizacyjnych , wspierane przez środki budżetowe powiatu oraz miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego , a także fundusze organizacji pozarządowych i inne fundusze przeznaczone na profilaktykę . Zapraszamy wszystkie zainteresowane środowiska do współpracy .

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „ BEZPIECZNY POWIAT„ jest do pobrania lub zapoznania się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gnieźnie .

Załącznik