"Ruszaj z głową"

Dnia 12 kwietnia 2011 roku odbył się Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym "Ruszaj z głową". Kolejnej już edycji Konkursu Patronował Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Dariusz Pilak. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięli udział uczniowie ze wszystkich Szkół Ponadgimanzjalnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Do Finału zakwalifikowało się 30 osób. Zwycięzcami Finału zostali uczniowie z I LiceumOgólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, którzy za zdobycie dwóch pierwszych miejsc zostali nagrodzeni możliwością bezpłatnego udziału w kursie prawa jazdy kat. B. W Finale II miejsce zdobyła Ewelina Piniarska a uzyskując największą liczbę punktów I miejsce zdobył Mikołaj Dąbrowski. Ponadto cennymi nagrodami rzeczowymi wyróżniono osoby, które zdobyły miejsca kolejno 3-8. Wszystkim uczestnikom Finału Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie wraz ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego wręczyli pamiątkowe dyplomy. Głownymi sponasorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Szkoła Nauki Jazdy "High".