Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Punkty karne krok po kroku – przewodnik dla kierowców

Wielość przepisów z zakresu ruchu drogowego może stwarzać problemy interpretacyjne dla kierowców i innych użytkowników dróg dlatego przedstawiamy parę podstawowych zasad związanych z punktami karnymi z nadzieją, że ten krótki przewodnik pomoże Państwu odnaleźć się w tej tematyce.

Przepisy Kodeksu Drogowego nakładają na Komendantów Wojewódzkich Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.

Punkty anulowane zostają po roku czasu od popełnienia wykroczenia - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który wynosi:
  • 20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców" – czyli kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy
  • 24 punktów - dla pozostałych kierowców.
Kierowca, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który po zakończeniu szkolenia wydaje uczestniczącemu zaświadczenie a jego kopię przesyła organowi prowadzącemu ewidencję punktów karnych. Dzięki temu szkoleniu zmniejsza się liczbę posiadanych punktów o 6, odejmując je według kolejności wpisów. Istnieją jednak pewne zastrzeżenie:
  • liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem,
  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Kierowcy mają prawo raz na pół roku wziąć udział w takim szkoleniu.

Zasada ta jednak nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowca "młody", nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma tych punktów więcej zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż ponownie musi on odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcę posiadającego prawo jazdy powyżej roku, który przekroczy 24 punkty, czeka skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii, przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku nie poddania się badaniu psychologicznemu w terminie, kierowcy zostaje wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej Komendy Policji na terenie województwa, gdzie uzyskają taką informację.

Informacje przygotował Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
2011-04-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446221

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno