VIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.
VIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
28 kwietnia 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego w dzierżawę.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
      Przewodniczący Rady Powiatu

      Zdzisław Kujawa