71. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2011 roku z inicjatywy starostwa powiatowego odbyły się uroczyste obchody 71. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, ze szczególnym upamiętnieniem 19 policjantów II RP z terenu powiatu gnieźnieńskiego zamordowanych przez sowieckie NKWD w Twerze /dawniej Kalinin/ w 1940 roku.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekselencji ks. biskupa Wojciecha Polaka w Kościele Garnizonowym. Po jej zakończeniu wszyscy udali się uroczystym przemarszem, prowadzonym przez orkiestrę samorządową, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa. Pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych policjantów z naszego powiatu odbyła się druga część uroczystości. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia przez Starostę Gnieznieńskiego Pana Dariusza Pilaka został odczytany apel poległych wraz z salwą honorową.Po złożeniu kwiatów i zniczy uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem "Roty".