Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zaprasza do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (inwestycja przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie) tablicy informacyjnej.
 1. Wykonanie do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (inwestycja przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie) tablicy informacyjnej wg wzoru, jak w załączniku, o minimalnych wymiarach: podstawa 250 cm x wysokość 200 cm.
 2. Przedstawiony wzór po zakończeniu inwestycji zostanie zaadaptowany graficznie jako tablica pamiątkowa poprzez dopisanie napisu o treści "Projekt zrealizowany w roku 2012".
 3. W ofercie należy podać:
  1. materiał, z jakiego zostanie wykonana tablica (dopuszcza się różne techniki wykonania i mocowania),
  2. termin wykonania zamówienia,
  3. cenę brutto (w cenie należy uwzględnić przeróbkę tablicy na tablicę pamiątkową w grudniu 2012 roku),
  4. koszt jednorazowego/ryczałtowego nanoszenia poprawek/usuwania usterek.
 4. Oferta cenowa brutto powinna zawierać wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia.
 5. Oferty należy składać do 5 maja 2011 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: funduszeue@powiat-gniezno.pl lub funduszeue@powiat-gniezno.pl. Oferty można również składać w formie papierowej lub na nośnikach CD osobiście w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno do godziny 15.00 dnia 5 maja 2011 r. albo pocztą, jeżeli termin wysyłki umożliwi dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego do godziny 15.00 dnia 5 maja 2011 r.
 6. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi do 13 maja 2011 r. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie BIP Powiatu Gnieźnieńskiego w zakładce "Przetargi - Starostwo Powiatowe w Gnieźnie".
 7. Wykonawca zamówienia otrzyma od Zamawiającego wzór tablicy informacyjnej w formacie *.cdr.
 8. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego zamówienia udziela:
  Jerzy Kałwak
  Główny Specjalista ds. Inwestycji i Funduszy UE
  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (WIF)
  tel. 061 424 66 95
  kom. 609 518 581
  tel. 061 424 07 39
  funduszeue@powiat-gniezno.pl
  jerzy.kalwak@powiat-gniezno.pl2011-04-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20742375

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno