Szkolenie w Starostwie Powiatowym

W dniu 5 maja b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach bezpłatnego cyklu szkoleń organizowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odbyło się szkolenie o tematyce antykorupcyjnej.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze delegatury CBA w Poznaniu. Centralne Biuro Antykorupcyjne realizując m.in. zadania prewencyjno-edukacyjne opracowało „ Podręcznik antykorupcyjny dla urzedników”, który stanowi kompedium wiedzy w zakresie regulacji prawnych, dotyczących zwalczania korupcji i zachowania w potencjalnej sytuacji korupcyjnej dla urzędników administracji państwowej i samorządowej. Został on przekazany uczestnikom szkolenia.

W trakcie spotkania omówione zostały aktualne przepisy Kodeksu Karnego dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia, a także konsekwencje prawne wynikające z ich nieprzestrzegania. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe definicje korupcji i ich rodzaje oraz skalę tego zjawiska w Polsce i na świecie. Na ciekawych przykładach z działalności CBA omówione zostały obszary zagrożone korupcją w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Intencją funkcjonariuszy CBA było przekazanie najważniejszych i praktycznych informacji zwiazanych z tematyką korupcyjną. Szkolenie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem pracowników starostwa i podległych jednostek organizacyjnych.