Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2011 r.

Uroczystości 220. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP, w trakcie której symboliczną więź kościoła oraz Matki Bożej z narodem polskim podkreślił w homilii biskup Bogdan Wojtuś, sprawujący mszę świętą w intencji ojczyzny.

W trakcie homilii bp. Bogdan Wojtuś przypomniał historię kultu maryjnego w Polsce oraz przywołał historię Jasnej Góry. Biskup odwołał się także do ideałów konstytucji, które miały gwarantować obywatelską wolność, swobodę religii, a ojczyzna była w pokoju. Zgodnie z nauką Kościoła u podstaw społeczeństwa leży małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Na zakończenie Biskup zaapelował, by modlić się do Matki Bożej o pomyślność i pokój dla ojczyzny.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na placu przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który przywołując słowa Prymasa Augusta Hlonda z 1932 r. powiedział „Klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli państwa na nieprzejednane obozy, postępuje z przeciwnikami politycznymi jak z ludźmi złej woli, poniewiera ich bez względu na godność ludzką, panoszy się kłamstwo, demagogia, oszczerstwo, niski sposób prowadzenia polemiki. Żądza władzy i prywata, prowadzą bezwzględną walkę o rządy i stanowiska, a pozorują to troską o państwo, które odłamy polityczne zasłaniają spokojny sąd o ludziach i sprawach, mieszają politykę do wszystkiego, wszystko osądzają ze stanowiska partyjnego, wyolbrzymiają znaczenie wydarzeń publicznych, wnoszą niepokój w całe życie.”. Ponadto Starosta dziękując żołnierzom obecnym na uroczystościach zwrócił się do nich słowami zapisanymi w Konstytucji z 3 maja 1791 r. „Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, winno być jego najsilniejszą tarczą. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony.”. Zwracając się do mieszkańców miasta i powiatu Starosta podkreślił, że gromadząc się u stóp katedry gnieźnieńskiej i pomnika pierwszego króla Polski, wyrażamy świadectwo naszej odpowiedzialności za przeszłość i budowanie przyszłości. W czasie pokoju rozumiemy, że niezależnie od tego czy Ojczyzna jest wielka, czy mała – stawiamy dobro ojczystego kraju ponad dobrem i korzyściami osobistymi. Służba dla kraju w wyjątkowych okolicznościach domaga się nawet oddania tego, co dla człowieka najmocniejsze. Na koniec przemówienia Starosta zwrócił się z podziękowaniami do zgromadzonych na placu wychowawców, nauczycieli, opiekunów i rodziców słowami: „Przyprowadziliście tu młodzież i dzieci, które za kilka lat przejma po nas stery odpowiedzialności za Ojczyznę. W ten sposób dajecie widoczny przykład budowania poczucia dumy narodowej i troski o wartości systemu wychowania młodego pokolenia. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”.

Tradycją stało się już, iż z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja organizowanych w Gnieźnie odczytywany jest apel pamięci, by złożyć hołd jej twórcom oraz tym, którzy bronili jej ideałów. W apelu przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców Konstytucji 3. Maja Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, bohaterów spod Zieleńca i Dubienki. Apel odczytał major Grzegorz Schmidt z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek przez zgromadzonych na placu katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego.


fot. Ramzes Temczuk

2011-05-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21422821

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno