Konferencja

Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo–Wschodniej Instytutu Kultury Europejskiej UAM zaprasza na międzynarodową konferencję Unia Europejska – Polska – Ukraina. Społeczno – kulturalny, polityczny i gospodarczy wymiar współpracy, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2011 r. w Kolegium Europejskim UAM w Gnieźnie przy ulicy Kostrzewskiego 5-7.

W programie Konferencji przewidziano zarówno sesje plenarne, jak i obrady w sekcjach podzielonych według kategorii tematycznych: Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Komitet Honorowy Konferencji:
Załącznik: