Drzwi Otwarte

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że wzorem lat ubiegłych będzie organizował „Drzwi Otwarte” w dniu 14 maja 2011 r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

W tym dniu w ramach „Drzwi Otwartych” zainteresowane osoby będą mogły:
  • zapoznać się z ofertami pracy w kraju i za granicą,
  • uzyskać informacje na temat szkoleń i staży organizowanych dla osób bezrobotnych, dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne,
  • skorzystać z porady doradcy zawodowego oraz radcy prawnego z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz prawa pracy,
  • zarejestrować się i uzyskać zaświadczenie,
  • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez lidera Klubu Pracy od godz. 10.00 do 12.00 - pisanie dokumentów aplikacyjnych- autoprezentacja- umiejętność korzystania z Internetu