Zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie od dnia 23 maja 2011 roku urzędować będzie w budynku mieszczącym się, przy ul. Tadeusza Kościuszki 7.