IV edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko-Song

„Dziś znowu razem, tak jak co roku, chcemy przyrodzie wyśpiewać pokój, zielona piosenka jednoczy dzieci, śpiewem niszczymy dymy i śmieci”. Tym słowami rozpoczęto IV edycję powiatowego festiwalu piosenki ekologicznej EKO-SONG, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno.

Celem festiwalu jest upowszechnienie i szerzenie wiedzy proekologicznej, propagowanie zdrowego stylu życia i dbałości o otaczające środowisko, kształtowanie poprzez treści artystyczne poszanowania dla wszystkich form życia, umożliwienie uczestnikom festiwalu potwierdzenia posiadanych umiejętności wokalno – instrumentalnych oraz wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy.

Do IV edycji konkursu zgłosiło się 6 szkół podstawowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem: Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.

Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna, drugie – Szkoła Podstawowa nr 12 z Gniezna, trzecie – Szkoła Podstawowa ze Sławna, a wyróżnienie Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna.

Ufundowane nagrody, którymi były gitary, mapy oraz albumy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji, treści artystycznych i uatrakcyjnią proces nauczania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Tematyka ekologiczna festiwalu jest niezwykle ważna, w związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zawsze chętnie uczestniczy w tego typu inicjatywach. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa chciałby zachęcić wszystkie szkoły z Powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w następnej V Jubileuszowej edycji.