IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2011 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.
IX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
25 maja 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2010 i przedstawienie planu na 2011 rok.
 8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólno budowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Zawiązku Powiatów Polskich;
  2. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu;
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023;
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.