Katyń 71. lat temu - dziś w imię pamięci zamordowanego ppor. Józefa Pawłowskiego

W uroczystościach odsłonięcia na murze przy Kościele św. Trójcy w Gnieźnie, tablicy poświęconej pamięci ppor. Józefa Pawłowskiego zamordowanego w Katyniu uczestniczyli członkowie rodziny zamordowanego oficera.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta i powiatu na czele ze Starostą Dariuszem Pilakiem ,a także Posłem na Sejm RP Paweł Arndt, kombatanci, delegacje służb mundurowych, młodzież z gnieźnieńskich szkół , harcerze i zaproszeni goście.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. którą sprawował abp Józef Kowalczyk , Metropolita Gnieźnieński , Prymas Polski .Po Mszy Św. wszyscy zgromadzeni udali się na miejsce pamiątkowej tablicy . Ceremonii otwarcia i powitania dokonał inicjator tego ważnego wydarzenia Pan Janusz Sekulski –członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich . W swoim okolicznościowym wystąpieniu , Pan Prezes przypomniał tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce 71-lat temu na Wschodzie z udziałem naszych rodaków .

Następnie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz wnuk zamordowanego bohatera Grzegorz Pawłowski odsłonili tablicę pamiątkową , a jej poświęcenia dokonał Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W dalszej części uroczystości głos zabrał Starosta Gnieźnieński , mówiąc o tamtych wydarzeniach i wielkości pamięci pomordowanych tam Polaków , oznajmił wszystkim , że smutny czas oczekiwania prawdy minął – nasze pokolenie może już jawnie mówić i czcić tych z pośród nas , których zamordowano ,tylko dlatego , że byli Polakami . Krótkie wystąpienie o ppor. Józefie Pawłowskim przedstawiła krewna Adela Stachurska .Całą uroczystość uświetnił występ Chóru im. Ojca Pio , a także Samorządowej Orkiestry Dętej . Uroczystość zakończyła się ceremonią złożenia kwiatów pod Tablicą Katyńską .