Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Likwidacja azbestu

Azbest jest odpadem niebezpiecznym i przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla zdrowia i życia. W Polsce ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych z dnia 19.03.1997 r. rozwiązała problem z ekspozycją zawodową w przemyśle przetwórstwa surowca oraz zapobiegła stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały zawierające azbest winny zostać usunięte do 2032 r.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz czwarty tj. od 2008 r. koordynuje akcję „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. Od początku realizacji zadania usunięto już ponad 950 Mg materiałów azbestowych.

W roku bieżącym na realizacją likwidacji azbestu zaplanowano 419 600 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na usunięcie 800 Mg azbestu. Wykonawcą przedmiotowego zadania, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk z siedzibą w Warszawie.

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, finansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane będzie w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł. Osobami, które mogą wziąć udział w realizacji zadania są: osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, obiektami spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych oraz użytkownicy ogródków działkowych.

Procedura jest bardzo prosta. Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminy. Jeżeli planowany jest demontaż do wniosku należy dołączyć zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki.

Wzór wniosku, regulamin oraz zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki wraz z oświadczeniem o tytule prawnym dostępny jest w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl.

Tegoroczna akcja rozpocznie się od dnia 1 czerwca br. i potrwa do dnia 30 listopada br. Wnioski o sfinansowanie likwidacji azbestu można składać już teraz, gdyż będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy.

Wobec powyższego serdecznie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zachęca wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do zgłaszania się do właściwych ze względu na położenie nieruchomości gmin i korzystania z programu.2011-05-30
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 18-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21064328

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno