20 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Gniezno gospodarzem uroczystości z okazji dwudziestolecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zjazd zgromadził starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad powiatów i gmin oraz delegatów do stowarzyszenia.

Honorowy patronat nad obchodami 20-lecia objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Stowarzyszenie działa od 1991 roku i obecnie skupia 104 gminy i 14 powiatów z regionu Wielkopolski. Jednocząc i reprezentując całe środowisko, stało się rozpoznawalnym partnerem dla organizacji mających istotny wpływ na jakość funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego. Spotkanie w Gnieźnie stało się prawdziwym świętem wielkopolskiego samorządu lokalnego.