Informujemy

Informujemy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gnieźnie, Pani Renata Boborowska – Paszczak w dniu 10.06.2011 będzie nieobecna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, pokój nr 0.21, tel. (61) 424-07-26.