Nasze rady na odpady - warsztaty dla dzieci

W dniu 09.06.2011r. w 3 Szkołach Podstawowych: w Kiszkowie, w Łagiewnikach i w Sławnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Urzędem Gminy Kiszkowo zorganizował warsztaty pn. „Nasze rady na odpady”.

Uczestników warsztatów powitał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak i Wójt Gminy Kiszkowo – Tadeusz Bąkowski. Starosta podkreślił, że w dzisiejszych czasach ważna jest selektywna zbiórka odpadów i aktywne działania wpływające na poprawę środowiska naturalnego.

Warsztaty, w których brało udział ok. 350 uczestników składały się z 5 części: teorii połączonej z praktyką.

Na warsztatach dzieci dowiedziały się jak ekologicznie segregować odpady, co to jest recykling i jak powinniśmy dbać o przyrodę.

Ponadto zaprezentowany został film, w którym główny bohater pokazał jaka jest droga segregowanych odpadów z kosza na śmieci do ponownego ich wykorzystania, jak oddzielić cenne rzeczy od śmieci, gdzie wyrzucać szkło białe, a gdzie kolorowe. Uczestnicy mogli wykazać się znajomością nt. zasad gospodarki odpadami rozwiązując Eko – krzyżówkę i poznali 10 sposobów na to jak można samemu chronić środowisko. Podczas praktycznego pokazu dzieci dowiedziały się dlaczego odkręcanie nakrętek i zgniatanie butelek przed wrzuceniem ich do pojemnika jest konieczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebie krzewienia świadomości ekologicznej i propagowania kultury środowiskowej Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu akcje, które oprócz wiedzy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, dostarczają uśmiechu i zadowolenia na twarzach najmłodszych uczestników.