Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Unijne pieniądze na programy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zaprasza osoby bezrobotne z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do udziału w realizowanych projektach „Młodzi na start" oraz „Powrót na rynek pracy". Środki na realizację obu projektów Urząd Pracy otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZANOWNI PAŃSTWO


Realizatorzy programu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, mają przyjemność zaprosić osoby bezrobotne z terenu powiatu gnieźnieńskiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do udziału w realizowanych projektach

"Młodzi na start" "Powrót na rynek pracy"


Pomoc, którą oferujemy Państwu ma na celu:
 • udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie,
 • ułatwienie powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnym,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zapobieganie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia.


  Projekty częściowo sfinansowane prze Unię Europejską

  podprojekt
  LEPSZY START"

  DZIAŁANIE 1.2:

  „PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY"
  W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO- ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH


  Projekt adresowany do osób bezrobotnych absolwentów w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy .Realizowany będzie w okresie od 01.05.2004r. do 30.06.2005r.

  Osoby spełniające to kryterium, które wyrażą chęć wzięcia udziału w programie będą objęte pomocą szczególnie w postaci:
 • staży zawodowych,
 • szkoleń,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
  oraz mogą skorzystać z:
 • zajęć aktywizujących w Klubie Pracy.


  podprojekt
  „POWRÓT"

  DZIAŁANIE 1.3:

  „PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA"
  W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

  Projekt adresowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, realizowany w okresie od 01.05.2004r. do 30.06.2005r.


  Osoby spełniające to kryterium, które wyrażą chęć wzięcia udziału w programie mogą skorzystać z uczestnictwa w:
 • przygotowaniu do wykonywania zawodu u pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy,
 • szkoleniu,
 • zatrudnieniu subsydiowanym,
 • zajęciach aktywizujących w Klubie Pracy,
  oraz mogą skorzystać z:
 • usług pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:
  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie,
  ul. Sobieskiego 20
  tel.: 426-16-49 .:. fax: 426-11-62 .:. infolinia: 0 800 575 960

  Szczegółowe informacje u pośredników pracy - pokoje: 09, 11, 12, 101.


  2004-06-21
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412018

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno