Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat Gnieźnieński uczcił dwudziestą rocznicę podpisania polsko - niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Dnia 17 czerwca 2011 roku w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa, przebiegająca pod hasłem „Budowanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich”.

Organizatorami międzynarodowego spotkania było Starostwo Powiatowe wraz z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Znamiennym momentem wielokrotnie przytaczanym na konferencji, był fakt podpisania traktatu w Bonn. Ten przełomowy dokument do dziś potwierdza chęć prowadzenia polityki dialogu i budowania dobrosąsiedzkich relacji miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką federalną Niemiec.

Dlatego też, podczas gnieźnieńskiej konferencji nie mogło zabraknąć fachowców ze świata nauki i kultury doskonale znających tematykę polsko-niemieckich relacji: prof. dr hab. Anny Wolff – Powęskiej, prof. dr hab.Marii Tomczak czy prof. dr hab. Marii Rutowskiej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także między innymi: Starosta Powiatu Teltow-Fläming Peer Giesecke, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej – Renata Mataczyńska, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec – Andrzej Kareński - Tschurl oraz przedstawiciele współpracującej z Gminą Witkowo – niemieckiej Gminy Zbiorczej Am Dobrock.

Jeden z referatów wygłosił również Arcybiskup prof. Henryk Muszyński Prymas Senior, który stwierdził, m. in.:
„...Trudności, załamania i kryzysy występujące w realizacji zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy nie mogą przysłonić tego, co udało się osiągnąć w ostatnim dwudziestoleciu. Zjednoczone, wolne Niemcy, wolna i demokratyczna Polska, wspólnie w UE zaangażowane szczerze w budowanie wspólnej przyszłości – to nowa całkowicie rzeczywistość w porównaniu z rzeczywistością 1991 roku, gdy rozpoczęliśmy wspólną drogę”.

Szczególne wyrazy wdzięczności za możliwość uczestnictwa w konferencji skierował do zebranych na Auli Kolegium Europejskiego UAM dr Ruediger Koch – Burmistrz miasta Magdeburg, który doceniając istotę podpisania polsko-niemieckiego traktatu mówił jednocześnie:
„Aby treść tych umów była bliska ludziom, potrzeba osób i instytucji, które są pełne dobrej woli i entuzjazmu. Dlatego też [...] uczestniczymy [...] w historycznej chwili pamięci.”

Konferencja, poruszała zagadnienia stosunków międzypaństwowych i dialogu kultur. Nawiązywała również bezpośrednio do idei zjednoczonej Europy, którą przybliżać należy szczególnie najmłodszym pokoleniom:
„Młodzież już nie może się identyfikować z naszą pierwotną pracą pojednania, nie mniej jednak z naszymi nadziejami na pokojową przyszłość. Społeczności szkolne chcą wspólnie zburzyć stereotypy, przyczynić się do trwałej współpracy między młodym pokoleniem i tym samym do kontynuacji porozumienia między naszymi narodami oraz do wspierania jedności Europejskiej...”

stwierdziła Gisela Schmitz - przewodnicząca grona „Misja – Rozwój – Pokój” w Radzie Parafialnej parafii św. Klemensa w Viersen-Süchteln. Przewodnicząca grona wraz z Sieglinde Kaiser uhonorowane zostały przez Starostę Gnieźnieńskiego „Medalem Milenijnym“ za zasługi dla podtrzymania trwającej 30 lat przyjacielskiej współpracy pomiędzy niemiecką parafią św. Klemensa i parafią św. Michała Archanioła w Gnieźnie.

Miłym i radosnym momentem konferencji było uroczyste wyróżnienie laureatów konkursu prac plastycznych i pisemnych „Znam swojego sąsiada. O relacjach polsko-niemieckich”. Okolicznościowe nagrody z rąk Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie prof. dr hab. Leszka Mrozewicza oraz przedstawicielki Towarzystwa Miłośników Gniezna – Pani Zofii Gąsiorek otrzymali: Marta Antosik, Anna Gacek, Maja Romaniak, Dominika Tubacka, Paulina Marczak, Paulina Owczarzak, Aleksandra Płóciennik oraz Katarzyna Sobczak.

Artystycznym uzupełnieniem uroczystości był występ Chóru „Lyra” Luckenwalde „1878” z Powiatu Teltow-Fläming, współpracującego z Powiatem Gnieźnieńskim od 2003 roku.2011-06-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21389168

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno