Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 22 czerwca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego Pana Dariusza Pilaka.

Spotkanie dotyczyło następujących tematów:
  1. Podsumowanie przebiegu uroczystości religijnych na Polach Lednickich - XV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem " JP II - liczy się świętość" w zakresie bezpieczeństwa.
  2. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ośrodkach wypoczynkowych w okresie letnim.
  3. Zagrożenia dla wypoczynku oraz działania powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
  4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.
  5. Omówienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu.
  6. Komunikat - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (kąpieliska na terenie województwa wielkopolskiego).
Poszczególne tematy były referowane przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w uroczystościach LEDNICA 2000 wzięło udział ok. 60 tyś. osób z terenu całego kraju, które przybyły na miejsce uroczystości zarówno w pielgrzymkach pieszych, prywatnymi środkami transportu, autokarami i pociągami.
Podczas zabezpieczania uroczystości na Polach Lednickich nie odnotowano zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mały miejsce natomiast zdarzenia zagubienia dokumentów, telefonów komórkowych oraz udzielenie pomocy medycznej osobom, które doznały szoku termicznego spowodowanego wysoką temperaturą powietrza. Pomoc udzielana była na miejscu w szpitalach polowych bez potrzeby przewożenia do szpitala powiatowego w Gnieźnie. Uroczystość była również zabezpieczona przez jednostki ratowniczo - gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego od początku czerwca Komenda Powiatowa Policji prowadzi na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie działania o charakterze kontrolnym prewencyjnym skierowane na zwalczanie przestępczości pospolitej.
Działania te prowadzone są wspólnie z Przewodnikami psów służbowych z OPP Poznań oraz Żandarmerią Wojskową.
Ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania mające prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu gnieźnieńskiego, głównie w okresie zwiększonej ilości pojazdów w okresie wakacyjnym, na drogach krajowych i wojewódzkich. Są to działania skierowane na ograniczenie wykroczeń na drogach oraz kontrole autokarów, które przewożą dzieci i młodzież na wycieczki czy kolonie.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, w okresie letnim wprowadzono także dodatkowe patrole płatne.
Komenda Powiatowa PSP wykonuje natomiast doraźne kontrole miejsc wypoczynku.

Towarzystwo Żużlowe "START" Gniezno zwróciło się do Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie z wnioskiem o wydanie opinii na organizację masowych imprez sportowych. Po przeprowadzeniu lustracji obiektu wydano pozytywną opinię w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa. Na pozostałych obiektach na terenie miasta Gniezna oraz powiatu odbywające się imprezy nie mają statusu imprezy masowej, a zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego odbywa się w ramach służby patrolowej.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 17 czerwca b.r. wydał Komunikat w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
Zgodnie z Komunikatem w powiecie gnieźnieńskim kąpiel jest dozwolona bez zastrzeżeń w takich kąpieliskach jak Winiary i Skorzęcin.
Kąpiel dozwolona jest również bez zastrzeżeń w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach Borzątew, Jankowo Dolne, Dziekanowice oraz Lednogóra.
W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z harmonogramem rocznego planu pracy odbędzie się w III kwartale br.2011-06-24
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21407524

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno