Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowy kształt Szlaku Piastowskiego

Szlak Piastowski w kształcie charakterystycznej ‘ósemki’ już niebawem może przejść do historii. Trwają prace nad gruntowną inwentaryzacją tego najbardziej znanego w Polsce turystycznego szlaku.

Zadania tego podjęła się Rada Programowo - Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana w dniu 14 czerwca w Poznaniu. Utworzenie Rady składającej się z gremium naukowców oraz przedstawicieli samorządów i instytucji odgrywających największe znaczenie w dziedzinie turystyki kulturowej na szlaku zainicjował Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński.

Na członków Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego zostali powołani:
 • prof. dr hab. Hanna Kóćka – Krenz, dziekan Wydziału Historycznego UAM
 • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, kierownik zakładu historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, zakład historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Jacek Wrzesiński, Przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
 • Dr Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista ds. turystyki kulturowej, współwłaściciel Biura Podróży KulTur.pl
 • Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Bartkowiak, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Maciej Krużewski, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Lech Łangowski, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu

Geneza powołania Rady sięga roku 2009, kiedy to w listopadzie w Gnieźnie odbyło się Forum Rozwoju Szlaku Piastowskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów zlokalizowanych na trasie szlaku, przedstawiciele branży turystycznej oraz zarządcy obiektów turystyczno – kulturowych. Efektem Forum było powstanie zespołu roboczego, który miał się zająć wnikliwą analizą przebiegu i wizualizacji szlaku. Wnioski z prac zespołu roboczego okazały się na tyle dalekosiężne, iż o zaangażowanie w inwentaryzację Szlaku Piastowskiego poproszono samorządy województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego.

Zgodnie z wynikami waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Piastowskiego opracowanymi przez dra Armina Mikos von Rohrscheidt, jednoznacznie wynika, iż aktualnie na Szlaku Piastowskim znajduje się bardzo dużo miejsc i obiektów nie mających związku z istotą szlaku. Z drugiej strony poza Szlakiem Piastowskim znajduje się sporo nieznanych obiektów, które spełniają kryteria przyjęte dla konstrukcji ‘nowego’ Szlaku Piastowskiego.

Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Rady zwrócono uwagę na konieczność wyznaczenia cezury czasowej dla Szlaku Piastowskiego. Już dziś wiadomo, że datę tę będzie stanowił rok 1370, czyli koniec panowania dynastii Piastów, tj. śmierć Kazimierza Wielkiego.

Weryfikacja miejsc i obiektów na nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego nastąpi zatem w oparciu o przyjętą przez Radę cezurę czasową, jak również pod względem dostępności i atrakcyjności turystycznej poszczególnych elementów szlaku. Jeszcze w roku 2011 powstanie nowa podstawa teoretyczna opracowana przez naukowców skupionych w Radzie. W dalszej kolejności Rada zajmie się organizacją turystyczną szlaku (w rozumieniu: zapewnienie dostępności obiektów, ich oznaczenie, ustalenie potrzeb w zakresie infrastruktury turystycznej przy obiektach itd.), jego promocją, jak również przyjęciem strategii rozwoju Szlaku Piastowskiego w kontekście przyszłych zadań o charakterze infrastrukturalnym z udziałem środków zewnętrznych.

Kolejne posiedzenie Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego zaplanowano w dniu 6 września w Gnieźnie.

Patronat Honorowy:
2011-06-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446017

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno