Informacja Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 1-12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje.

W dniu 1 lipca 2011r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 9/10 został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.