Dni Sławna

W sobotę 9 lipca 2011 r. odbyły się X-te Dni Sławna, które zgromadziły mieszkańców Gminy Kiszkowo i licznie przybyłych gości. Festyn zorganizowany przez Parafialny Klub Sportowy i OSP w Sławnie był okazją do spotkania, wspólnej zabawy i miłego spędzenia czasu.

Wśród wielu atrakcji były występy znanych grup artystycznych, zorganizowano także loterię fantową i zaprezentowano nowy herb- logo Sławna. Sobotnie popołudnie w Sławnie jest dowodem, że takie imprezy są potrzebne. O konieczności organizowania tego typu imprez wypowiadali się honorowi goście festynu : poseł Paweł Arndt, senator Piotr Gruszczyński i starosta gnieźnieński Dariusz Pilak. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, wieczór w Sławnie zakończyła zabawa taneczna z pokazem sztucznych ogni.