Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 30 czerwca 2004 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  1. podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej,
  2. złożenie ślubowania przez nowopowołanego Radnego,
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 8. Informacja o wynikach egzaminów maturalnych, losach absolwentów szkół licealnych i ponadgimnazjalnych,
 9. Informacja o współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z powiatami partnerskimi,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie,
  2. zmiany uchwały Nr XLVI2772002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina)-gr. pow. – Karczewo na odcinku Kiszkowo – Karczewo – Dąbrówka Kościelna,
  3. budowy chodnika w miejscowości Fałkowo,
  4. budowy chodnika w miejscowości Piekary,
  5. przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,
  6. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok
 11. Przeprowadzenie zmian wewnętrznych w Radzie Powiatu :
  1. rezygnacja nieetatowego członka Zarządu z pełnionej funkcji,
  2. wybór Wicestarosty Gnieźnieńskiego
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. wybory członków Zarządu,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
  6. rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z pełnionej funkcji,
  7. wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 12. Interpelacje i zapytania Radnych,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne głosy i informacje,
 15. Zakończenie sesji.


2004-07-01
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453128

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno