Pałac w Mielnie wydzierżawiony

Kilka miesięcy temu Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak zapowiadał rozwiązanie problemu dotyczącego nieruchomości w Mielnie.

Zapowiedz ta w ubiegłym tygodniu stała się faktem. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podpisał umowę dzierżawy na okres 15 - lat a obiekt w Mielnie będzie zarządzany przez dzierżawcę Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sypniewie i we Wrzosach. W pałacu w Mielnie będzie prowadzona działalność turystyczno - gastronomiczna, oświatowa i sportowa. Umowa stanowi, że dzierżawca zainwestuje w pałac i jego otoczenie kwotę 2 mln złotych. W pierwszych dwóch latach zostaną przeprowadzone najpilniejsze naprawy i remonty oraz prace przystosowujące obiekt i jego otoczenie do prowadzenia zaplanowanej działalności. W następnych latach wykonane zostaną prace modernizacyjne podnoszące standard tej nieruchomości– wszystko pod okiem konserwatora zabytków.

W chwili obecnej to najlepsze rozwiązanie by przywrócić wizytówkę Mielna do dawnej świetności. Podczas konferencji prasowej swojego zadowolenia nie krył także radny gminy Mieleszyn - mieszkaniec Mielna Zbigniew Kaczmarek. Dziękując Staroście za decyzję powiedział, że to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Mielna.