Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów powojskowych

Efekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich przypominają tchnięcie nowego życia poprzez nadanie nowych funkcji obiektom powojskowym i poprzemysłowym – które kiedyś służyły jako koszary, fabryki itp.

Często te nowe funkcje diametralnie różnią się od pierwotnego przeznaczenia obiektów: w niszczejących hotelach robotniczych organizowane są warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a w budynkach starych fabryk lub gazowni powstają centra kulturalne.

W Gnieźnie, w budynku dawnych koszar przy ul. Sobieskiego 20 już w roku szkolnym 2012/2013 zlokalizowane będą – w odnowionych, nowoczesnych pomieszczeniach 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacja pożytku publicznego, a także PUP.

Informacja o projekcie

Powiat gnieźnieński opracował projekt rewitalizacji całego obszaru dawnych koszar przy ul. Sobieskiego 20. Ambitne założenia obejmowały, oprócz remontu budynku głównego koszar, także powstanie biblioteki powiatowej oraz hali widowiskowo-sportowej. W momencie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego określono jednak także alokację na konkurs – założono, że łączna kwota, która zostanie przyznana na ten cel ze środków Unii Europejskiej to 2 mln euro. Władze powiatu musiały zdecydować się na ograniczenie zakresu inwestycji oraz sięgnąć prawie po całość kwoty, która była dostępna.
W lipcu 2010 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 3 projektów rewitalizacji – dotację, obok powiatu gnieźnieńskiego, otrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na rewitalizację obszaru powojskowego przy Al. Niepodległosci 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM) oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa (Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru poprzemysłowego w Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury). Powiatowi gnieźnieńskiemu przyznano dotację w wysokości 7 295 247,13 zł.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. W ramach projektu przebudowie poddany jest główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję usługową. Budynek główny zaadaptowany zostanie na obiekt realizujący cele edukacyjne, w którym funkcjonowały będą trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne (SCR-K) Promyk. Prace dotyczące części użytkowanej przez PUP stanowią koszty niekwalifikowane projektu. Budynek dawnej zbrojowni zaadaptowany zostanie na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywali będą uczniowie technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Łączna wartość projektu wynieść miała 12 484 906,67 zł (w tym z dotacji 7 295 247,13 zł). W wyniku przetargu nieograniczonego udało się obniżyć koszty, a łączną wartość określono na poziomie 10 748 421,71 zł ( w tym z dotacji 6 310 980,02 zł).

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku, kiedy wykonawcy – firmie REBUD Sp. z o.o. przekazano plac budowy. Od tego czasu prace idą pełną parą – zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do połowy czerwca wykonanych zostało np. 85% wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych, 80% prac przy instalacjach elektrycznych i 78% instalacji sanitarnych w budynku pracowni gastronomicznej, oraz aż 38% robót budowlanych i wykończeniowych w budynku głównym koszar – jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że w budynku tym cały czas funkcjonują szkoły: ZSP nr 1 oraz ZS im. Jana III Sobieskiego. Sprawne funkcjonowanie szkół w budynku objętym rewitalizacją to efekt zaangażowania i wzajemnej życzliwości: Wykonawcy – firmy REBUD Sp. z o.o. i dyrektorów szkół. Widoczne było to zwłaszcza w okresie matur – kiedy firma REBUD Sp. z o.o. tak zaplanowała prace, by wykonywane były działania powodujące jak najmniejszy hałas.

W chwili obecnej wykonywane są prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych od wewnątrz, renowacja elewacji klinkierowej (w tym czyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków, impregnacja), rozpoczęto wykonywanie nowoprojektowanych warstw posadzki oraz remont dachu.

W miesiącu sierpniu zaplanowano przeniesienie dwóch szkół do wyremontowanych już pomieszczeń, tak by nowy rok szkolny rozpocząć już w gotowych pomieszczeniach, a także by prace budowlane mogły objąć pozostałą część budynku. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2012 roku.

Bardzo sprawnie idzie także rozliczanie projektu – Powiat Gnieźnieński otrzymał do tej pory zaliczkę w wysokości 2 395 653,95 zł, co stanowi blisko 38% przyznanych środków. W chwili obecnej trwa rozliczanie otrzymanych środków, a w sierpniu planowane jest wystąpienie o kolejną transzę, w wysokości blisko 1,04 mln zł.


2011-07-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398593

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno