Zakończenie półkolonii w Niechanowie

W piątek zakończył się dwutygodniowy pobyt dzieci z gminy Niechanowo na półkoloniach. W tej formie wypoczynku wzięło udział 35 dzieci.

Wakacje zostały sfinalizowane przez stowarzyszenie " Wielkopolanie ", prywatnych sponsorów oraz starostwo powiatowe. Wspólne podsumowanie wakacji z udziałem zaproszonych gości było okazją do podzielenia się wrażeniami a także momentem do podziękowań za wspólne spędzenie wakacji. Na pożegnanie organizatorka półkolonii Pani Danuta Winiarska wręczyła każdemu uczestnikowi przygotowane dla nich wyprawki szkolne.