Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Certyfikaty Programu Partnerstwa Lokalnego rozdane po raz trzeci

W dniu 8 czerwca 2004 roku Juliusz Trojanowski - wiceprezes GARG oraz Hanna Adamczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy otrzymali w Warszawie Certyfikaty Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego.


Pamiętam jak dwa lata temu program ten rodził się w bólach, dzisiaj widać, że warto było zainwestować wysiłek – powiedział Marek Szczepański Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów Programu Partnerstwa Lokalnego.

Uroczystość wręczenia certyfikatów, która miała miejsce 8 czerwca 2004 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, odbyła się już po raz trzeci. Tym razem certyfikaty przyznano Specjalistom Partnerstwa Lokalnego z pięciu województw: Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Na imprezie byli również obecni m.in. Barbara Labuda minister w Kancelarii Prezydenta RP, Cameron Munter wiceambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz liczni przedstawiciele tak władz centralnych, jak i lokalnych.

Program Partnerstwa został opracowany przez Departament Pracy USA przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 1998 r. Marek Szczepański, wiceminister w MGPiPS podkreślił, że uczestnictwo w Programie Partnerstwa Publicznego może okazać się ważniejsze ze względu na 3 aspekty:

  • Przyjętą niedawno przez Sejm Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w pracach nad którą tak efektywny wkład mieli partnerzy społeczni biorący udział w Programie.
  • Perspektywę uruchomienia w niedługim czasie konkursów na projekty współfinansowane z Funduszu Społecznego. -Liczyć tutaj będziemy na przygotowanie przez partnerów lokalnych dużej ilości dobrych projektów, tym bardziej atrakcyjnych, że przygotowanych często przy współpracy między uczestnikami Programu.
  • Prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, który jak powiedział mninister Szczepański -będziemy się starać aby był jeszcze lepszy od poprzedniego i dlatego liczymy na aktywny udział społeczności lokalnych w konsultacjach społecznych.

Model Partnerstwa Lokalnego składa się z trzech elementów:

  • Szybkiego Reagowania, w ramach którego zakładane są Zespoły Przystosowania Zawodowego oraz grupy Wsparcia Koleżeńskiego na terenach zakładów pracy;
  • Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, które obejmuje cykl warsztatów oraz wsparcie powarsztatowe, mające pomóc społecznościom lokalnym w opracowaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy;
  • Szybkiego Startu, który umożliwia przedsiębiorstwom szybkie przekwalifikowanie pracowników do aktualnych potrzeb rynku.

Na szkolenie specjalistów Partnerstwa Lokalnego złożyły się: Seminarium Wstępne, Szkolenie Specjalistyczne wybrane spośród trzech komponentów Programu oraz Seminarium Podsumowujące. Szkolenia odbywały się na poziomie regionalnym i powiatowym. Przyznane certyfikaty zaświadczają, że osoby nimi uhonorowane nabyły praktyczną wiedzę i umiejętności, aby w lokalnych środowiskach działać na rzecz zwalczania bezrobocia i ożywienia gospodarki.

Certyfikaty wystawiane są przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Worldwide Strategies Inc. oraz Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Model Partnerstwa Lokalnego został zastosowany w Polsce po raz pierwszy w 1998 r. w ramach Programu Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA. Program ten powstał, aby pomóc pracownikom i społecznościom lokalnym Śląska i Małopolski w dostosowaniu się do tempa zmian gospodarczych oraz zaktywizować je w celu łagodzenia skutków restrukturyzacji przemysłu oraz tworzenia nowych miejsc pracy. –Obecnie jest on wdrażany na terenie całego kraju przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Departamentem Pracy USA, Związkiem Powiatów Polskich, Urzędami Marszałkowskimi, Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, agencjami rozwoju oraz związkami zawodowymi – podsumowała Jadwiga Olszowska-Urban, Krajowy Koordynator Programu. PPL pozwala integrować partnerów lokalnych w celu walki z bezrobociem i na rzecz rozwoju gospodarczego

Obecnie w Programie Partnerstwa Lokalnego uczestniczą przedstawiciele wszystkich województw, 180 powiatów, 12 miast i 16 gmin. W szkoleniach dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego uczestniczyły łącznie 154 osoby. W szkoleniach dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego udział wzięły jak dotąd 404 osoby.

Przedruk ze strony MGPiPS


2004-07-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373574

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno