Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” (WSMiP) w zakresie kształcenia zawodowego to projekt innowacyjny, który podejmuje systemowe rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie niedopasowania kompetencji zawodowych na rynku pracy. WSMiP to rozwiązanie składające się z trzech podsystemów: monitorowania i prognozowania, informatycznego i zarządzania.

Aktualne i prognozowane dane
Efektem prac WSMiP będzie m.in. podsystem informatyczny, który pozwoli na monitorowanie i prognozowanie zmian zachodzących na rynku pracy. Dzięki funkcjonalności systemu:
  • uczniowie szkół zawodowych otrzymają aktualną, krótką i treściwą informację o pożądanych przez pracodawców kompetencjach;
  • pracodawcy pozyskają zindywidualizowaną informację o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami;
  • szkoły, samorządy i instytucje rynku pracy uzyskają dedykowane raporty z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na rynku pracy, co przyczyni się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce.
Dopasowanie kompetencji na rynku pracy
Istotnym elementem innowacyjnym jest zapewnienie wartości informacji w systemie badań nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorców i uczniów. Innowacyjne rozwiązania dotyczą również sposobu prezentowania ofert pracy i zejścia do poziomu kompetencji. Takie podejście pozwala na oddzielenie kompetencji od zawodów, traktowanych jako standardowe wiązki kompetencji i w wyniku analiz danych w podsystemie informatycznym, na kształtowanie nowych zawodów na rynku pracy.

Fińskie doświadczenie
W projektowanym systemie przewiduje się również uwzględnienie wybranych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego funkcjonujących w Finlandii, uchodzących za wzorcowe na świecie.

Bezpłatne rozwiązania
Dzięki współpracy z Partnerami oraz przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej narzędzie będzie dostępne dla użytkowników bezpłatnie począwszy od marca 2012 roku.

Partnerzy
Projekt jest realizowany przez Politechnikę Poznańską przy współudziale partnerów krajowych: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, oraz partnera ponadnarodowego: Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Kokkola z Finlandii. W projekcie od początku realizacji projektu uczestniczy również instytucja współpracująca: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Budżet i czas realizacji
Projekt realizowany jest przez Politechnikę Poznańską w ramach priorytetu IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Czas realizacji: 1 maja 2010 roku do 31 czerwca 2012 roku. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 956 029,38 zł. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie oraz pełna lista patrnerów: www.praca.awt.put.poznan.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.efs.gov.pl
www.efs.wup.poznan.pl
www.kiw-pokl.org.pl
www.europa.eu/index_pl.htm


2011-09-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20760029

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno