Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury

Wydział Nauk o Kulturze i Turystyce Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury".

W zamierzeniu inicjatorów, spotkanie służyć będzie refleksji na temat krzyżowania się różnorodnych wpływów kulturowych w tej części Starego Kontynentu. Podjęta zostanie także dyskusja nad problemem wpływu przenikania się kultur na kształtowanie regionalnej i lokalnej tożsamości. Analiza z oparta ostanie na następujących związkach: Konferencja odbędzie się 28 września 2011 r. w siedzibie dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Uroczyste otwarcie konferencji o godzinie 9:30.