Wymogi Ochrony Środowiska w pigułce

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski Delegatura w Gnieźnie zapraszają na spotkanie.

Spotkanie nosi tytuł WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA W PIGUŁCE i skierowane jest dla podmiotów gospodarczych, pracowników organów samorządu terytorialnego oraz osób pełniących samodzielne funkcje.

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: W ramach spotkania przewidziany jest również konkurs.