Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie

Podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2011”.

W dniu 24 listopada 2011 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów.
W związku z powyższym w dniu 24 listopada (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.