Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 22 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Tematami posiedzenia Komisji były:
  1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2012 rok.
  2. Przedstawienie „Planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012”.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który na wstępie przedstawił porządek obrad.
Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2012 rok
. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.
Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012.
PZD w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,776 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 8 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 18 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 30 pługów lekkich i średnich, a także 41 pługów ciężkich do odśnieżania.
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2011 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu .
Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 34.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej” 2.000 zł.
Ponadto powiat sfinansował zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na kwotę 25.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 27.700 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 3.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 4.700 zł.
Ponadto powiat przeznaczył 20.000 zł na współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Trzemesznie na zakup łodzi wraz z przyczepką podłodziową.
Komisja przyjęła również plan pracy na 2012 rok.
Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak dziękując za udział w posiedzeniu poinformował zebranych, że w styczniu 2012 roku na sesji Rady Powiatu przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 roku, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2011-11-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21353776

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno