Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 06 października 2011 roku odbyła się kolejna edycja konkursu: „Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego”.


Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie w ramach Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 pn.”Promowanie służby patrolowej”.

W skład komisji konkursowej wchodzili: Celem konkursu był wybór najlepszego policjanta służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Konkurs ma za zadanie sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie rangi pracy policjanta służby patrolowej.

W konkursie wzięli udział tylko i wyłącznie policjanci służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie aktualnie realizujący zadania w tym zakresie.

Na ocenę i ostateczne wyniki konkursu składały się następujące etapy: W konkursie uczestniczyło 16 policjantów.

W dniu 25 listopada na XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sześciu najlepszych policjantów otrzymało nagrody: