Uroki Pojezierza Gnieźnieńskiego

W dniu 22 listopada 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyło się Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno.


Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem: „Uroki Pojezierza Gnieźnieńskiego”.
Spotkanie otworzyła Maria Brykczyńska – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Gnieźnie dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a także za pomoc i zaangażowanie w organizację Forum.

Forum uświetniły prelekcje: Podczas forum nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego – Fotografujemy Przyrodę – „Wodne pejzaże”. Idea konkursu opierała się na ugruntowaniu wiedzy o wodzie jako wyczerpalnym zasobie naturalnym, prezentacji wyjątkowych uroków naszego regionu oraz promowaniu zachowań proekologicznych w aspekcie ekosystemów wodnych.
Swój udział w konkursie zgłosiło 5 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. W sumie nadesłano ok. 250 zdjęć.
Alina Kujawska – Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego pogratulowała uczestnikom ciekawego spojrzenia przez obiektyw aparatu na bogactwo natury oraz pasji, dzięki której powstały ciekawe fotografie ukazujące walory ekosystemów wodnych.

Kategoria gimnazja:
I miejsce – Piotr Lech (Gimnazjum w Kłecku);
II miejsce – Daria Michalak (Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie);
III miejsce – Michalina Kasperska (Gimnazjum w Mieleszynie).

Wyróżnienia:
Weronika Nitka (Gimnazjum w Kłecku);
Żaklina Hapońska (Gimnazjum w Trzemesznie).

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Agnieszka Kaniasta (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);
II miejsce – Dominik Martin (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);
III miejsce – Magdalena Maciejewska (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie).

Wyróżnienia:
Marcel Al Bahadly (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);
Daria Wieczorek (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie).

Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych, pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie, Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu akcje ekologiczne.