Nowy dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Informujemy, że nowym dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej została Grażyna Bernaciak, dotychczasowy zastępca zmarłego niedawno dyrektora Łucjana Kochańskiego.

Pani Grażyna Bernaciak zyskała pozytywną opinie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która to decyzja jest niezbędna, biorąc pod uwagę obsadzanie stanowiska. Jest to osoba merytorycznie przygotowana, pracuje bardzo długo już w tej jednostce w różnych zakresach. Uważam podobnie, jak Wojewódzki Inspektor Sanitarny, że placówka gnieźnieńska będzie miała sprawnego organizatora w wszystkich zakresach działania Sanepidu na naszym terenie – mówi starosta Dariusz Pilak

Grażyna Bernaciak- z wykształcenia biolog antropolog, ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a później specjalizację I stopnia z higieny i epidemiologii.

Związana zawodowo z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie od 1982 r., gdzie była zatrudniona na stanowisku kierownika Oddziału Higieny Komunalnej, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, a w 1997 r. powołana na stanowisko zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zastępcy Dyrektora.

Społecznie pracowała dwie kadencje w Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Gniezna. Jest vice- Prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie, członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „ Siedlisko”

Odznaczona : Odznaką Honorową „ Za zasługi dla miasta Gniezna”, srebrną i złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Medalem Honorowym XII wieków Gniezna oraz Medalem Milenijnym Powiatu Gnieźnieńskiego. W 2010 r. otrzymała odznaczenie resortowe Odznaka Honorowa „ Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadanym przez Ministra Zdrowia.

Czynnie uprawia sport( joga i nordic – walking), interesuje się literaturą i muzyką.