1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Dnia 13 grudnia 2011r. wzorem lat ubiegłych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące promocji przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.

Inicjatorem spotkania był poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pożytku publicznego oraz przedstawiciele gmin naszego powiatu zaproszeni przez Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Roberta Andrzejewskiego - Wicestarostę Gnieźnieńskiego.

Pan poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił m.in. informacje dotyczące kwot 1% podatku dochodowego przekazanych OPP działającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2010 roku .

Organizacje pożytku publicznego mają bardzo dobre rozeznanie i w swej działalności pomagają wielu osobom potrzebującym wsparcia . Dlatego tak ważne jest propagowanie idei przekazywania 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Każda przysłowiowa złotówka przekazana przez podatników jest wykorzystywana przez OPP na rzecz społeczności lokalnej - mieszkańców naszego powiatu .

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę rozszerzenia „koalicji” poprzez udział samorządów gminnych powiatu gnieźnieńskiego, a także mediów działających w Gnieźnie, które poprzez nieodpłatne ogłoszenia mogą wspierać promocję 1 % podatku dochodowego dla OPP w powiecie gnieźnieńskim.