Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Budżet 2012 przyjęty

Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego większością głosów przyjęli budżet na rok 2012.

Podczas ostatniej w roku 2011, XVI sesji radnym zaprezentowano projekt uchwały budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012 oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głosowanie nad budżetem poprzedziło głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 - 2023. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 16 radnych, 10 wstrzymało się od głosu. Jeden z radych był nieobecny na sesji.

Budżet Powiatu Gnieźnieńskiego opierał się będzie na  ponad 121 milionach przychodów i ponad 130 milionach wydatków. Deficyt wyniesie około 9 milionów zł.

Najważniejszymi wydatkami Powiatu w rozpoczynającym się roku będą kwoty przeznaczone na: kontynuację rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja, adaptacji budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 na cele oświatowe oraz pożytku publicznego, oraz roboty inwestycyjne na drogach powiatowych (przebudowa drogi powiatowej Nr 2289P - ul. Wschodnia, przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Gdańska Winiary, Gdańska, Lednicka drogi powiatowej Nr 2280P Gniezno opracowanie dokumentacji, przebudowa drogi powiatowej 2286 - ul. Słowackiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2227P Małachowo Złych Miejsc).

Przyszłoroczny budżet będzie na pewno oszczędny. Jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą budżetu i Wieloletniego Planu Finansowego, są one pozytywnymi opiniami. Aczkolwiek będzie to budżet na który będziemy musieli zważać ze względu na wszystkie wydatki, które będą ponoszone tak w Starostwie, jak i w jednostkach oraz instytucjach podległych powiatowi. Z tego względu szykuje się rok oszczędnego wydatkowania – mówi Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. - Dochody, które uzyskujemy z odpisów podatkowych, jak również dotacje z budżetu państwa, będą na pewno spływały już nie w układzie rocznym, półrocznym, kwartalnym, ale trzeba się liczyć z tym, że również i w układzie miesięcznym. Będzie to skutkowało dużą formą nadzoru finansowego we wszystkich zakresach. Największym zadaniem, które zabezpieczyliśmy, jest kontynuacja rewitalizacji budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego. Niestety sytuacja szpitala jest na tyle wiążącą także ten budżet i powiat, w sensie zagwarantowanych kwot pod dalszą rozbudowę, że będziemy musieli ponieść duże oszczędności w pozostałych zakresach, czyli w drogach, w oświacie, w wydatkach bieżących, ponieważ są to sumy znaczące. Działania te mają znaczący wpływ na wszystkie wskaźniki, które będą się pojawiały, jeśli chodzi o realizację budżetu właśnie w roku 2012 – tłumaczy Starosta.
Warto też podkreślić, że cały czas czekamy również nad zmianą poziomów, które były zapowiadane w budżecie centralnym na 8%, a mają być okrojone niżej, co już skutkuje w liczeniach poszczególnych samorządów kwotami wielomilionowymi. Jeśli chodzi o środki, które były planowane na poziomie konstrukcji budżetów, czyli do 15. listopada, tak jak budżety trzeba składać, znacznie zmienią się pewne uwarunkowania, jeżeli właśnie ta stopa z 8% będzie na jakikolwiek procent zniżona. To już będzie skutkować milionowymi sumami w roku budżetowym 2012 – dodaje.


2012-01-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414193

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno