XVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż XVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 stycznia 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 7. Roczne sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Komisja Finansowa;
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej;
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zasad używania herbu i flagi Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. w sprawie: zawarcia porozumienia samorządowego;
  3. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  4. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011- 2023;
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.