XVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż XVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2012 roku (środa) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

XVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
22 lutego 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 7. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany w Powiatowym Programie na Rzecz Dziecka i Rodziny w związku z wejściem od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji i przystąpienia do projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.